×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 Konkurs czytania w Global Village Kielce 2017 - Oddział Barwinek zakończony

KONKURS CZYTANIA „ACTIVE READER”

2017konkursCzytaniaBarwinek


Cele konkursu: 

rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,
budowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym,
ćwiczenie wyszukiwania i wykorzystywania informacji w tekście,
motywowanie słuchaczy do samodzielnego poszerzania wiedzy,
rozwijanie potrzeb czytelniczych słuchaczy.

 

Zasady udziału:

W konkursie wzięli udział aktualni słuchacze Oddziału Barwinek z grup na poziomie: J3-6, G1-4, D1-4, F i A.
Konkurs trwał od 13.02.2017r. do 07.04.2017r.
Słuchacz wypożyczał z biblioteki szkolnej Global Village książkę oznaczoną odpowiednim poziomem.
Każda książka konkursowa posiadała kartę testową w formie kserówki.
Książkę wraz z wypełnioną i podpisaną kartą testową należało zwrócić w wyznaczonym terminie do sekretariatu szkoły.
Słuchacz mógł wypożyczyć jedną książkę na maksymalnie 7 dni.
Karty testowe oddane po upływie terminu są nieważne.
Za każdym razem słuchacz mógł wypożyczyć tylko jedną książkę.

 

Ocenianie:

70% - minimalna ilość puntów potrzebna do zaliczenia każdej oddanej karty testowej.
Słuchacze otrzymują I, II i III  miejsce na podstawie ilości zatwierdzonych kart testowych.
Zwycięzcy są wybierani osobno na każdym poziomie (np. na poziomie J3 istnieją trzy grupy: J31, J32, J33- z tych trzech grup zostanie wyłonionych po jednym zwycięzcy na miejsce I, II i III).

 

Wyniki konkursu:

Konkurs czytania w języku angielskim 'ACTIVE READER' wzbudził wielkie zainteresowanie w grupach trzecich. Miało tu miejsce ponad 100 wypożyczeń! Cieszymy się, że nasi najmłodsi słuchacze tak aktywnie brali w nim udział. Wszystkim dziękujemy i gratulujemy.

Konkurs liczył w sumie 194 wypożyczeń. Mamy nadzieję, że podobała się Wam książkowa przygoda. Zapraszamy serdecznie w przyszłym roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 28.04.2017 r.

Wręczenie nagród nastąpi pod koniec II semestru (czerwiec 2017 r.) w Oddziale Barwinek.