Egzaminy Cambridge

 

 Czym są egzaminy Cambridge English Language Assessment?

 

Cambridge English Language Assessment to instytucja, która tworzy wiodące egzaminy dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli języka angielskiego. Jest ona częścią Cambridge Assessment, jednego z wydziałów renomowanego Uniwersytetu Cambridge, posiadającego imponujące zaplecze metodyczne i organizacyjne.  

 

Egzaminy Cambridge English są cenione na całym świecie ze względu na wysoką jakość, rzetelność i pozytywne oddziaływanie edukacyjne. Są one oparte na światowej klasy programach naukowych i badawczych. Egzaminy Cambridge English są systematycznie aktualizowane, dopasowywane do nowych technik nauczana i sposobów oceniania znajomości języków obcych. Prowadzone są stałe konsultacje z metodykami, nauczycielami angielskiego i osobami przystępującymi do egzaminów na całym świecie. Zawartość egzaminów jest aktualizowana pod kątem nowych metod komunikowania się. Na przykład w części pisemnej można mieć za zadanie napisanie e-maila. 
Co roku ponad 2 miliony osób w przeszło 130 krajach podchodzi do egzaminów Cambridge English. Znane są one na całym świecie z bezkompromisowej jakości, powszechnej uznawalności i wsparcia, które zapewniane jest nauczycielom przygotowującym kandydatów. Osoby, które zdają egzaminy Cambridge English mają ułatwiony dostęp do uczelni wyższych na całym świecie, podnoszą swoją atrakcyjność na rynku pracy i zwiększają swoje szanse na awans zawodowy.

 

Absolutna uczciwość i rzetelność oceny

 

Egzaminy są opracowywane przez najwyższej klasy specjalistów i oferowane w ponad 130 krajach. Osoby przystępujące do każdego z egzaminów Cambridge English mają gwarancję bezkompromisowej, uczciwej i kompetentnej oceny swoich umiejętności. Części pisemne egzaminów są sprawdzane i oceniane przez metodyków Cambridge English Language Assessment w Anglii.
Część ustna przeprowadzana jest przez egzaminatorów Cambridge English Language Assessment lokalnie, uzupełniając obraz umiejętności językowych kandydata do certyfikatu (warto tu zaznaczyć, że cześć ustna nie jest elementem powszechnym wśród egzaminów językowych oferowanych przez inne instytucje). 

 

Zasady przeprowadzania egzaminu, zarówno w części ustnej jak i pisemnej gwarantują, że kandydat do certyfikatu Cambridge English Language Assessment samodzielnie, w warunkach umożliwiających skupienie, poddaje pod fachową ocenę wszystkie swoje umiejętności językowe: pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie. Sprawdzana jest też umiejętność posługiwania się prawidłowymi strukturami gramatycznymi.
 

 

Kompleksowość i spójność

 

Egzaminy Cambridge English Language Assessment, często nazywane „egzaminami brytyjskimi” oferują nowoczesne narzędzie edukacyjne w postaci spójnego, wielopoziomowego i kompleksowego systemu testów, dopasowanych do potrzeb i wymagań osób zdających oraz wyznaczonych celów. Ścieżka egzaminacyjna może rozpocząć się już w wieku 7 lat, potem obejmuje młodzież i dorosłych, a następnie oferuje egzaminy specjalistyczne. Egzaminy Cambridge English stanowią miarę postępu w zakresie rozwoju kompetencji językowych i wyznaczają jego kierunek

 

Rozpoznawalność i uznawalność

 

Egzaminy Cambridge English są powszechnie znane na całym świecie i uznawane przez tysiące instytucji: od pracodawców poprzez uczelnie wyższe, po międzynarodowe organizacje i instytucje rządowe. Egzaminy dają gwarancję, że osoba, która dany egzamin zdała jest na ściśle określonym poziomie, zdefiniowanym i opisanym przez CEFR. Posiadanie certyfikatu Cambridge English zwiększa szanse na rozwój naukowy i zawodowy, a także szanse na rynku pracy.  

 

Egzaminy Cambridge English na różnych poziomach są uznawane przez:

 

  • ministerstwa i organizacje rządowe - w różnych celach, między innymi do rekrutacji pracowników i szkolenia nauczycieli w sektorze szkolnictwa publicznego. W Polsce egzaminy Cambridge English są honorowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Służbę Cywilną.
  • pracodawców i organizacje branżowe - egzaminy Cambridge English są uznawane przez wiele firm o zasięgu globalnym. Są wśród nich tak znane korporacje jak Unilever, HP, Siemens, Sony, GlaxoSmithKline, Nestle, Microsoft, Adidas czy Coca-Cola. W Polsce egzaminy Cambridge English są uznawane między innymi przez Narodowy Bank Polski, PKO BP, Polkomtel czy Telekomunikację Polską. Również tysiące mniejszych firm honoruje egzaminy Cambridge English.
  • firmy i instytucje, które zapewniają szkolenia językowe pracownikom - używają egzaminów Cambridge English jako narzędzia sprawdzającego postępy w nauce. Certyfikaty są też powszechnie stosowane w czasie rekrutacji i jako element rozwoju zawodowego pracowników.
  • uczelnie wyższe - w Polsce i za granicą. Nierzadko posiadacz certyfikatu Cambridge English może zostać zwolniony z egzaminu wstępnego z języka angielskiego lub z lektoratu.
  • Uczelnie wyższe w takich krajach jak Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Australia czy USA honorują egzaminy CAE i CPE.

 

Prestiż na całe życie

 

Egzaminy Cambridge English Language Assessment będące ofertą edukacyjną Uniwersytetu w Cambridge cieszą się doskonałą reputacją, a posiadanie certyfikatu oznacza prestiżowe osiągnięcie. Wszystkie atuty egzaminów: absolutna obiektywność, uczciwość i rzetelność, uznawalność przez uniwersytety, znane instytucje i organizacje gospodarcze działają na ogromną korzyść posiadacza certyfikatu dając mu tym samym większe szanse na realizację ambitnych celów.  

 

Większość certyfikatów Cambridge English Language Assessment: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE - są ważne bezterminowo. 
 

 

W naszej szkole oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów: Cambridge Preliminary, First, Advanced.