Metodyka nauczania w szkole

 

W szkole Global Village stosujemy podejście komunikatywne.

  • Ćwiczymy wszystkie sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie).
  • Kładziemy nacisk na to, aby każde zajęcia były nastawione na opanowanie przez uczniów konkretnych umiejętności, które mogą wykorzystać w określonych sytuacjach, np. porozmawiać o wakacyjnym wyjeździe, napisać list do kolegi, wysłuchać ze zrozumieniem prognozy pogody, przeczytać ogłoszenie o pracy i napisać podanie o pracę, itp.
  • Podczas lekcji stosujemy ćwiczenia nastawione na komunikację, z zastosowaniem tzw. luki informacyjnej, ćwiczenia z odgrywaniem roli (role-play), pracę w parach i w grupach, wymagające od uczniów kooperacji i negocjacji.
  • Nauka gramatyki oparta jest na zasadzie indukcji – uczniowie zachęcani są do samodzielnego odkrywania reguł gramatycznych na podstawie przykładów dostarczonych na lekcji w postaci tekstów, nagrań bądź innych przykładów, często popartych obrazem, w których dana struktura gramatyczna jest użyta w odpowiednim kontekście, umożliwiającym jej zrozumienie.
  • Podczas zajęć z najmłodszymi słuchaczami lektorzy stosują elementy metody Total Physical Response (Całkowite Reagowanie), na pierwszym miejscu stawiając zrozumienie języka, które jest pierwotne w stosunku do mówienia (tak, jak w języku ojczystym). Uczniowie są zachęcani do reagowania ruchem ciała (np. skakanie) lub wykonywaniem konkretnych czynności na polecenie nauczyciela. Uczniowie śpiewają piosenki, jednocześnie „odgrywając” ich treść za pomocą ruchu. Używanie tej metody czyni naukę przyjemną i mniej stresującą.
  • Ocena postępów czynionych przez słuchaczy odbywa się na podstawie testów przeprowadzanych po każdej zrealizowanej partii materiału, a także na bieżąco, w formie krótkich testów, np. sprawdzających opanowanie określonego zakresu słownictwa. Słuchacze poddawani są też większym testom: semestralnym i rocznym. Najmłodsi słuchacze (grupy K1, K2 ) są oceniani na bieżąco, a ich postępy są doceniane i nagradzane w formie przyznawania punktów za osiągane rezultaty. W grupach przygotowujących się do egzaminów (matura, egzaminy Cambridge ) przeprowadza się dużo testów w odpowiednim formacie egzaminacyjnym, oraz dodatkowo egzamin próbny : Matura 2015, PET, FCE i CAE, od niedawna nowość: egzaminy Cambridge Pretests.